Helmetje is een Nederlandstalig kinderdagverblijf. Alle gezinnen, medewerkers en kinderen zijn hier welkom. We hebben respect voor individuele talen, culturen en overtuigingen.

Elke Helmeter spreekt met de kinderen Nederlands. We stimuleren hen de hele dag door, op een speelse manier, om taal te oefenen en te leren van ons.

We communiceren door contact te maken. We weten dat taal meer is dan woorden alleen. Daarom gebruiken we gebaren en lichaamstaal zoveel mogelijk om onze taal te ondersteunen.

Ouders nodigen we uit, moedigen we aan en helpen we om ook zoveel mogelijk Nederlands te spreken met ons.

We vinden dit belangrijk voor de kinderen, nu en later, op school, in deze stad, voor hun toekomst.

TAALAFSPRAKEN VOOR OUDERS

We begroeten ouders in het Nederlands. We proberen zoveel mogelijk mondeling te communiceren in het Nederlands, zowel in eenvoudige dagelijkse gesprekken (slapen, eten, spelen) als in moeilijke gesprekken (ziekte, ziko-vo, ongeval). Toch vinden we het belangrijk dat elke ouder de boodschap begrijpt, ook al moeten we daarvoor op zoek gaan naar een ander gemeenschappelijke taal.

We proberen eerst onze Nederlandse taal te verduidelijken met gebaren, daarna met enkele woorden in een gemeenschappelijke taal. Als laatste stap schakelen we volledig over naar een andere contacttaal als jullie de boodschap niet begrijpen. Soms is het een oplossing dat wij in het Nederlands praten en jullie antwoorden in een andere taal die wij ook proberen te begrijpen. We sluiten elke conversatie af in het Nederlands. Weet dat Helmetje enkel goede kennis van het Nederlands verwacht van zijn medewerkers.

Alle schriftelijke communicatie gebeurt in het Nederlands. We gebruiken foto’s of pictogrammen om deze taal duidelijk te maken voor iedereen. Mondeling kan je bij verantwoordelijken of medewerkers steeds uitleg vragen. Het allerbelangrijkste vinden wij dat jullie de boodschap begrijpen, ook al moeten we die vertellen in een andere taal dan het Nederlands.

Met respect voor de eigenheid van elk gezin vragen we een engagement om mee te werken aan ons Nederlandstalig Helmetje.

We vragen daarom dat:

  • jullie de medewerkers begroeten en afscheid nemen in het Nederlands.
  • jullie Nederlands proberen te praten met ons over jullie kind.
  • jullie communiceren wanneer onze boodschap onverstaanbaar is voor jullie. Zo kunnen we op zoek gaan naar een gemeenschappelijke taal. Het allerbelangrijkste vinden wij dat jullie de boodschap begrijpen, ook al moeten we die vertellen in een andere taal.
  • jullie, met jullie kind, binnen Helmetje, jullie moedertaal spreken. Consequent taalgebruik (één persoon, één taal) vinden we belangrijk. We weten dat kinderen taal leren als een taal voldoende en consequent gesproken wordt. De moedertaal is vaak de beste basis om daarna andere talen te leren.