Kinderdagverblijf Helmetje durft te veranderen en actief op zoek te gaan naar verbetering.

  • Een helder taalbeleid formuleren en uitdragen naar elk kind, medewerker en gezin met open en eerlijke communicatie in een familiale sfeer, een warm ‘nest’ waar iedereen welkom is.
  • Op zoek gaan naar regelmatige dagstructuur voor zowel baby’s als peuters.
  • Dagelijkse opvolging van de ontwikkeling door te luisteren en te kijken naar de signalen van elk individueel kind. Via gestructureerde observaties proberen KB’s en SPV’s de ontwikkeling van een kind te beschrijven.
  • Tijd maken om de observaties met ouders te bespreken om samen de individuele ontwikkeling en het welbevinden van elk kind te begeleiden. Dit door middel van oudergesprekken bij belangrijke transities van een kind (start opvang, overgang naar peuters en school, schoolstart).
  • Een opvang aanbieden waarin activiteiten meer betekenen dan plezier alleen zodat kinderen actief ontdekken en bijleren. We willen dat een activiteit een middel is om de ontwikkeling van elk kind te stimuleren en te prikkelen op verschillende ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal, motoriek, welbevinden en betrokkenheid, zelfstandigheid. Kinderen, in groep, leren veel van elkaar.
  • De huidige spelomgeving uitdagender maken voor de kinderen. In de peuterafdelingen wordt er een doordachte hoekenwerking gecreëerd waarin kinderen vrij kunnen spelen en verschillende vaardigheden kunnen oefenen. Bij baby’s wordt er getracht een uitdagend spelaanbod te bieden voor jonge zorgvragende baby’s en oudere kruipers.
  • Buiten spelen zien als een belangrijke, dagelijkse activiteit voor elk kind. Baby’s en peuters hebben het recht om, in alle weersomstandigheden actief en vrij te ontdekken in de groene buitenruimte. Spelplezier gaat boven netheid van de kledij.
  • Stimuleren van een positief zelfbeeld door kinderen veel zelf te laten doen en ontdekken op hun eigen ritme.
  • Buurtgerichte werking, een afspiegeling van de diversiteit die terug te vinden is in de buurt ‘Helmet’ te Schaarbeek.
  • De eigenheid van elk kind bewaren. Ontdekken wat elk kind nodig heeft, wetende dat elk kind uniek is. Een kind dat zich goed en gerespecteerd voelt kan uitgroeien tot een zelfzeker persoon die later het gevoel zal hebben de samenleving aan te kunnen.